Vantech - More Than A Guarantee

Đầu tiên đăng nhập vào modem. Vào thẻ Advanced, bên trái chọn Virtual Server, quý khách sẽ thấy cửa sổ như bên dưới:

Ở phần Connection chọn Pvc0
Mục LAN IP, nhấp vào nút sổ xuống chọn đúng IP của đầu ghi hoặc IP của máy tính có gắn card camera.
Ở phần Category, chọn User. Ở phần Available Rules, nhấn nút Add, quý khách sẽ thấy cửa sổ sau:

Ở phần Rule Name gõ vào camera, hoặc bất cứ tên gì cũng được
Protocol chọn TCP
Port Start, Port End, Port Map và Port Map End, quý khách điền vào cùng 1 con số port. Ví dụ 80. Xong nhấn Apply, sẽ thấy cửa sổ như bên dưới:

Quý khách tiếp tục lặp lại bước này để tạo các port khác cho Rule có tên là camera vừa tạo.
Sau khi tạo xong các port, quý khách quay về phần Virtual Server, ở ô Category chọn User, quý khách sẽ thấy dòng camera nằm trong Available Rules. Click vào nó và nhấn nút để nó xuất hiện ở Applied Rules, như hình bên dưới.


Xong quý khách nhấn nút Apply.


Quá trình mở port ảo trên modem D-Link DSL dòng T đã hoàn tất